Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26114
Title: Право інтелектуальної власності
Authors: Клейменова, Світлана Миколаївна
Святошнюк, Арина Леонідівна
Федорко, Марина Сергіївна
Kleimenova, Svitlana M.
Клейменова, Светлана Николаевна
Святошнюк, Арина Леонидовна
Svyatoshnyuk, Aryna L.
Fedorko, Maryna S.
Федорко, Марина Сергеевна
Citation: Право інтелектуальної власності : методичні рекомендації : для студентів денного відділення економіко-правового факультету, спеціальність 081 «Право», рівень вищої освіти: другий (магістерський) / уклад.: С. М. Клейменова А. Д. Святошнюк, М. С. Федорко ; Одес. нац. ун-тіменії. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2019. — 56 с.
Issue Date: 2019
Keywords: загальні засади права інтелектуальної власності Суб’єкти права інтелектуальної власності
суб’єкти права інтелектуальної власності
правова охорона авторських та суміжних прав в Україні
правова охорона об’єктів патентного права в Україні
правова охорона засобів індивідуалізації у1 іасників цивільного обороту товарів та послуг, комерційної таємниці та нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності в Україні
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та захист інтелектуальної власності в Україні
Abstract: Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Конституцією України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку із різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. Характерною ознакою кінця XX століття стала масова поява на ринку нового виду товару — об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому темпи зростання обсягів торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж для звичайних товарів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26114
ISBN: 978-966-927-505-9
Other Identifiers: УДК 347.2/.3(477)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
intelekt_vlasnist.pdf835.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.