Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26084
Title: Частиномовний статус лексем somebody, anybody, everybody та nobody у сучасній англійській мові
Other Titles: Categorial Status of Lexems Somebody, Anybody, Everybody and Nobody in Modern English
Authors: Прухницька, Катерина Валеріївна
Citation: Прухницька, К. В. Частиномовний статус лексем somebody, anybody, everybody та nobody у сучасній англійській мові = Categorial Status of Lexems Somebody, Anybody, Everybody and Nobody in Modern English : дипломна робота бакалавра / К. В. Прухницька; наук. кер. Н. Г. Мойсеєнко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. граматики англійської мови. – Одеса, 2018. – 41 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020303 філологія
займенники
іменники
лексеми
Abstract: Мета даної роботи зводиться до аналізу особливостей вживання лексем somebody, anybody,everybody та nobody у сучасній англійській мові та встановлення їх категоріальних характеристик. Традиційно дані лексеми відносять до неозначених займенників. Однак саме поняття „займенник” на сьогодні не має єдиного визначення, тому граматичний статус зазначених мовних одиниць також є питанням дискутивним[1-44]. Це обумовлює актуальність нашого дослідження. Об’єктом нашої наукової розвідки є 1000 прикладів вживання лексем somebody, anybody,everybody та nobody, відібраних методом суцільної вибірки із оригинальних британських та американських художніх творів. Предмет дослідження нашої роботи складають семантичні та морфолого-синтаксичні характеристики вживання лексем somebody, anybody, everybody та nobody у сучасній англійській мові. Методологічно воно базується на законах пізнання, дескриптивному та дистрибутивному аналізах, було проведено якісно-кількісний аналіз вживання мовних одиниць, що підлягали дослідженню.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26084
Appears in Collections:Філологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020303_Pruhnitskaya_Katerina1.doc108.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.