Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25926
Title: Джерела формування парфумерно-косметичної термінології в українській мові
Other Titles: Источники формирования парфюмерно-косметической терминологии в украинском языке
Perfume-cosmetic terminology of the Ukrainian language and its origin
Authors: Войцева, Олена Андріївна
Войцева, Елена Андреевна
Voitseva, Olena A.
Citation: Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє : колект. моногр.
Issue Date: 2019
Keywords: термін
парфумерно-косметична термінологія
етимологія
питома лексика
запозичення
термин
парфюмерно-косметическая терминология
этимология
базовая лексика
заимствования
term
perfumery-cosmetic terminology
etymology
primordial vocabulary
borrowed words
Abstract: У статті проаналізовано походження парфумерно-косметичної термінології української мови, що розвивається в тісній кореляції з референтною сферою. Встановлено, що у словниковому масиві домінують запозичення (45,6 % від загального числа термінів у кількості 200 слів), що можна пояснити загальнотермінологічною тенденцією до інтернаціоналізації фахової лексики та міжнародним характером розглядуваної термінології. Терміни з мов-прототипів греко-латинського походження (дезодорант, аромат, крем), з французької (помада, одеколон), з англійської (спрей, коректор, тонік) та ін. зазнають на ґрунті української мови-реципієнта фонетико-графічної, семантичної та морфологічної адаптації.
В статье проанализировано происхождение парфюмерно-косметической терминологии украинского языка, развивающейся в тесной корреляции с референтной сферой. Установлено, что в словарном массиве доминируют заимствования, что можно объяснить общетерминологической тенденцией к интернационализации профессиональной лексики и международным характером рассматриваемой терминологии. Термины из языков-прототипов на основе украинского языка-реципиента испытывают фонетико-графическую, семантическую и морфологическую адаптацию.
The article is devoted to the perfumery-cosmetic subsystem of the Ukrainian language as a part of the scientific and technical terminology, which reflects the current state and conceptual apparatus of both spheres: perfumery and cosmetics. Borrowings dominate in the body frame of the terminology of cosmetic and perfumery means of the Ukrainian language (45.6% of the total 200 of terms), which is explained by the general trend tendency and the international character of the perfume and cosmetics industry. Etymological borrowed words are direct and mediated from Greek (aroma, cream), Latin (gel, concentrate), French (lipstick, cologne), English (spray, corrector, toniс) adapt to the phonetic, lexical and grammatical subsystems of the language.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25926
Other Identifiers: УДК 811.161.2:81’373.6:001.4
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-17.pdf567.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.