Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25885
Title: Теорія систем і системний аналіз в економіці
Authors: Тюрин, Олександр Валентинович
Ахмеров, Олександр Юрійович
Тюрин, Александр Валентинович
Ахмеров, Александр Юрьевич
Tiuryn, Oleksandr V.
Akhmerov, Oleksandr Yu.
Citation: Тюрин О. В., Ахмеров О. Ю. Теорія систем і системний аналіз в економіці: навчальний посібник. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2019. – 170 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: теорія систем
системний аналіз
система управління
економічна система
математичний опис
банківські операції
Abstract: Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Теорія систем і системний аналіз», що читається магістрам за фахом «Економіка». Викладено основи теорії систем і системного аналізу з метою оволодіння студентами знаннями про закони і моделі систем, методів аналізу і синтезу систем; розвиток умінь застосовувати закони, моделі і методи систем; навичок вирішення проблем методами системного аналізу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25885
Other Identifiers: УДК 512.64+514.12
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSiSA.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.