Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25700
Title: Написання, оформлення та захист курсових і дипломних робіт
Authors: Синявська, Олена Олександрівна
Синявская, Елена Александровна
Syniavska, Olena O.
Citation: Написання, оформлення та захист курсових і дипломних робіт : метод. вказівки для студентів спец 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; упоряд.: О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська, І. І. Старовойтова, І. В. Сумченко. – Одеса : ОНУ, 2019. – 47 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: написання курсової роботи
оформлення курсової роботи
дипломна робота
перелік нормативних документів
Abstract: У методичних вказівках вміщено загальні положення, рекомендації з написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт для здобувачів вищої освіти та викладачів факультету історії та філософії спеціальностей 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія. Методичні рекомендації розроблені на основі нормативних документів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова із залученням матеріалів попередніх видань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25700
Other Identifiers: УДК 93:378.4(477.74-21)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_vkazivki_Syniavska.pdf685 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.