Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25676
Title: Odpowiedzialność biznesu za środowisko jako instrument kształtowania gospodarki marketingowej na Ukrainie
Authors: Sadchenko, Olena V.
Садченко, Елена Васильевна
Садченко, Олена Василівна
Sadchenko, Elene
Citation: Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw Próba pomiaru / Malara Zbigniew, Tutaj Jerzy (red.). - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2019.
Issue Date: 2019
Keywords: społeczna odpowiedzialność biznesu
biznes odpowiedzialny środowiskowo
zasoby naturalne
szkody środowiskowe
klasyfikacja
environmentally responsible business
corporate social responsibility
natural resources
environmental damage
classification
Abstract: W opracowaniu omówiono zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, której elementem składowym jest komponent środowiskowy. Niedoszacowanie zasobów naturalnych i szkód środowiskowych prowadzi do zniekształcenia wskaźników rozwoju gospodarczego i postępu, któremu towarzyszy wybór nieefektywnego kierunku społeczno-gospodarczego. Na podstawie literatury określono poziomy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i podano klasyfikację opartą na zobowiązaniach z zakresu CSR.
The article discusses the corporate social responsibility, in which one of the elements is the environmental component. Underestimation of natural resources and environmental damage leads to distort indicators describing economic development and progress, and affect the choice direction of ineffective socio-economic development. Based on the literature, the levels of corporate social responsibility were defined and its classification based on CSR commitments was developed.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25676
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
197-207.pdf473.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.