Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25653
Title: Тарас Шевченко і скандинавські літератури
Authors: Саєнко, Валентина Павлівна
Саенко, Валентина Павловна
Saienko, Valentyna P.
Citation: Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. Обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка (Одеса, 19–21 квіт. 1989 р.). – Одеса, 1989.
Issue Date: 1989
Keywords: Тарас Шевченко
митець планетарної слави
проблеми слов’янського світу
художній феномен українського митця в Скандинавії
Series/Report no.: ;Ч. 1.
Abstract: Універсальна думка про належність національного генія всьому людству висвічує яскравими гранями, коли мова йде про Тараса Шевченка, що став втіленням духовної енергії не лише рідного народу, але й митцем планетарної слави. І вже цілісність світу, багатство його різномовних культур як надбання руху цивілізацій були б порушені без органічного представництва українського народу в особі його воістину народного поета. Історія сприйняття Т. Шевченка в різних країнах, входження його творчого досвіду в інонаціональну свідомість ще не написана і не викладена в систематизованому порядку, але конкретні факти процесу рецепції дають чимало поживи для розуміння культурного буття народів як безперервного взаємоспілкування і взаємообміну духовними цінностями. Шляхи його на карті історії і географії—це вибагливе плетиво, на якому гаптуються і відкладаються впродовж віків візерунки часто несполучувані, контрасні за своєю природою, дивуючи народи вогнем знань один про одного і про загальнолюдські неперебутні вартості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25653
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121_125.pdf216.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.