Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25427
Title: Бізнес-статистика: Робочий зошит до підготовки к семінарським (практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей
Authors: Крючкова, Наталія Михайлівна
Крючкова, Наталья Михайловна
Kriuchkova, Nataliia M.
Citation: Крючкова Н. М., Бізнес-статистика: робочий зошит до підготовки к семінарським (практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей / Н.М. Крючкова – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. - 35 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: "Економічна статистика"
робочий зошит
організація бізнес-статистики
статистичне спостереження
лекційний матеріал
ряди динаміки
вибіркове спостереження
Abstract: Робочий зошит розроблено відповідно до програми курсу «Економічна статистика», що викладається для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка». В структурі робочого зошиту представлено такі основні теми для опрацювання студентами: поняття, методологічні основи та організація бізнес-статистики, статистичне спостереження, зведення та групування статистичних даних, статистичні таблиці та графіки, ряди розподілу, система статистичних показників, статистичне вивчення варіації, вибіркове спостереження, ряди динаміки, індексний метод в статистичних дослідженнях, статистичний аналіз структури, статистичне вивчення зв’язків між явищами. Робочий зошит «Бізнес-статитсика» призначений для опанування та засвоєння студентами лекційного матеріалу, набуття практичних навичок з розв’язання сукупності завдань щодо окремих складових предмету дисципліни, що дозволить студентам засвоїти необхідний обсяг знань, та дає можливість досягти високого рівня професійної та економічної компетентності майбутніх фахівців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25427
Other Identifiers: УДК 31:33 (076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_zoshit.pdf486.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.