Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25413
Title: Альтернативні інвестиційні стратегії провідних автомобільних компаній світу
Other Titles: Alternative Investment Strategies of the World's Leading Automobile Companies
Authors: Цевелєв, Ілля Глібович
Citation: Цевелєв, І. Г. Альтернативні інвестиційні стратегії провідних автомобільних компаній світу = Alternative Investment Strategies of the World's Leading Automobile Companies : дипломна робота бакалавра / І. Г. Цевелєв; наук. кер. Ю. О. Ніколаєв; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. світ. господ. і міжнар. економ. відносин. – Одеса, 2018. – 64 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030203 міжнародні економічні відносини
інвестування
світовий автомобільний ринок
валютний курс
Україна
Abstract: Глобалізація, прискоривши процес інтеграції національних ринків, створила для більшості компаній якісно нові умови ведення бізнесу, важливою відмітною рисою яких стало значне зростання міжнародних потоків капіталу, коли капітал перетікає не так між галузями всередині країни, скільки між самими країнами. В даний час управління цими потоками стало найважливішою частиною стратегій інвестування і одним з головних чинників міжнародної конкурентоспроможності компанії. Сьогодні компанії стикаються з необхідністю розробки стратегії, яка давала б їм можливість ефективно конкурувати в боротьбі за ринки збуту. Найбільш детально цю актуальну тему можна проаналізувати на прикладі провідних автомобільних компаній світу, які застосовують різні стратегії іноземного інвестування на ринках в залежності від певних чинників. Під альтернативними інвестиційними стратегіями розуміються три основні стратегії: greenfield-інвестиції; створення стратегічних альянсів; злиття і поглинання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25413
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030203_Tsevelyev_Illya_Hlibovych1.docx28.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.