DSpace О системе DSpace
україн русск eng
[Зарегистрироваться]
 

Repository at Odesa I.Mechnikov National University >
Інститут математики, економіки та механіки - ІМЕМ >
Вісник ОНУ. Сер. "Економіка" >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/254

Название: Інноваційна стратегія тнк у постсоціалістичних країнах в умовах світової фінансової кризи
Другие названия: Инновационная стратегия тнк в постсоциалистических странах в условиях мирового финансового кризиса
Innovation strategy of tnc in post socialist countries in case of world financial crisis
Авторы: Войнова, Євгенія Іванівна
Войнова, Евгения Ивановна
Voynova, Yevgeniya I.
Ключевые слова: інноваційна стратегія ТНК
постсоціалістичні країни
світова фінансова криза
методика “МЕТО+”
інвестиційна класифікація світу
індекс транснаціональності
инновационная стратегия ТНК
постсоциалистические страны
мировой финансовый кризис
инвестиционная классификация мира
индекс транснациональности
innovation strategy of THK
post socialistic countries
world financial crisis
method “METO+”
world investment classification
transnationality index
Дата публикации: 2009
Издатель: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Источник: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Серия/номер: Економіка;Т. 14, вип. 15
Краткий осмотр (реферат): В статті проводиться аналіз інноваційної стратегії ТНК у 28 постсоціалістичних країнах, на основі аналізу таких показників, як: місце країни в інвестиційній класифікації світу, участь країни у світовому русі капіталу, кількість вітчизняних та закордонних ТНК, що працюють у країні, рівень транснаціональності країни та рівень інноваційної залежності країни від іноземних інвестицій. В статті розглядається інноваційний та інвестиційний стан економік цих держав, надаються прогнози щодо впливу фінансово ї кризи на інноваційні стратегії іноземних ТНК в них.
В статье проводится анализ инновационной стратегии ТНК в 28 постсоциалистических странах на основе анализа таких показателей, как: место страны в инвестиционной классификации мира, участие страны в мировом движении капитала, количество отечественных и иностранных ТНК, которые работают в стране, уровень транснациональности страны и уровень инновационной зависимости страны от иностранных инвестиций. В статье рассматривается инновационное и инвестиционное состояние экономик этих стран, предоставляются прогнозы влияния финансового кризиса на инновационные стратегии иностранных ТНК в них.
The analysis of innovative strategy of TNK in 28-mi post socialist countries is conducted in the article on the basis of analysis of such indexes, as: a place of country in investment classification of the world, participating of country in a world capital flow, an amount of domestic and foreign TNK, which work in a country, level of transnationality of the country and a level of innovative dependence of the country from foreign investments. The innovative and investment state of economies of these countries is examined in the article, the prognoses of influence of financial crisis on innovative strategies of foreign TNK are given in it.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/254
Располагается в коллекциях:Вісник ОНУ. Сер. "Економіка"

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
37-48.pdf90,56 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

п╞пҐпЄп╣п╨я│ я├п╦я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь