Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25396
Title: Державне регулювання галузевих ринків у сучасних умова : світовий досвід
Other Titles: The governmental regulation of industry markets in modern conditions: world experience
Authors: Московчук, Олена Сергіївна
Citation: Московчук, О. С. Державне регулювання галузевих ринків у сучасних умова : світовий досвід = The governmental regulation of industry markets in modern conditions: world experience : дипломна робота бакалавра / О. С. Московчук; наук. кер. Т. В. Матюк; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. світ. господ. і міжнар. економ. відносин. – Одеса, 2018. – 64 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030203 міжнародні економічні відносини
Європейський Союз
інтернет-послуги
галузеві ринки
Україна
регулювання ринку
Abstract: Розвиток галузевих ринків зумовлює необхідність вивчення і аналізу зв'яз ків між структурою ринків і показниками їх результативності з метою проведен ня успішної промислової та антимонопольної політики всередині країни, ефект ивного розвитку світової торгівлі, вирішення ряду інших проблем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25396
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030203_Moskovchuk_Olena_Sergiivna1.docx43.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.