Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25370
Title: Розвиток гендерної політики в Україні
Authors: Дикіна, Лариса Василівна
Дыкина, Лариса Васильевна
Dykina, Larisa V.
Citation: Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / (Одеса, 15-16 травня 2019 р.) – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: гендерна політика
гендер
рівні права жінок і чоловіків
Abstract: В статті розглянуто основні етапи та проблеми розвитку гендерної політики в Україні.Демократизація сучасного українського суспільства має на увазі створення рівних можливостей для реалізації особистості незалежно від статі чи соціального становища. Сьогодні політика гендерної рівності є важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини. У міжнародних звітах про забезпечення гендерної рівності Україна посідає низькі місця передусім через показник політичної залученості жінок. У 2018 році Україна посіла 65 місце зі 149 досліджуваних країн. Найгірша ситуація з політичним складником (участю жінок у процесі ухвалення рішень) - 97 місце зі значенням індексу, яке майже наближається до нуля і засвідчує майже суцільну гендерну нерівність [7]. Ще гірше місце нашої держави в глобальному рейтингу «Жінки в національних парламентах світу» від Міжпарламентської спілки [6]. Зокрема, Україна посідає аж 146 місце серед 187 країн світу, маючи лише 12 % жінок у Верховній Раді [7]. Тому аналіз гендерної політики держави має велике значення для розвитку самої держави в різних її аспектах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25370
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-34.pdf255.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.