Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25352
Title: Холістичний маркетинг як стратегія бізнесу, що реалізується на принципах сталого розвитку
Authors: Садченко, Елена Васильевна
Садченко, Олена Василівна
Sadchenko, Olena V.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Citation: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перс- пективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції. 78травня 2019 р. Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –БельскоБяла (Польща). – МаріупольКиїв: ПП Халіков Р.Р., 2019.
Issue Date: 2019
Keywords: стратегія ведення бізнесу
холістичний маркетинг
екологічний маркетинг сталого розвитку
залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку
принцип екологічних пріоритетів
трансцендентальний принцип
Abstract: Цифрова економіка і передбачення політики залучення під приємництва до забезпечення сталого розвитку повинні спиратися на стратегічний холістичний маркетинг планування такої діяльно сті як стратегія ведення бізнесу. Виникає питання щодо принципів та підходів, які коректно покласти в основу холістичного маркетингу залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку. За основу можна взяти принципи екологічного маркетингу сталого розвитку. Поперше, принцип екологічних пріоритетів залучення під приємництва до забезпечення сталого розвитку (за аналогією із заг альним принципом стратегічного планування, який формулюється як "принцип єдності економіки і політики при пріоритеті політики" [2]). Саме держава може, дійсно, розпочати активну діяльність щ одо залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку. Політична ініціатива "знизу" (це і маркетингова діяльність бюдж етних та приватних організацій) здатна, за умови розвитку демокр атичних інститутів, впливати на рішення "зверху".
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25352
Other Identifiers: УДК 339.133:33015
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-77.pdf202.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.