Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25333
Title: Вступ до вивчення курсу «Історія України»
Authors: Новікова, Людмила Володимирівна
Новикова, Людмила Владимировна
Novikova, Liudmyla V.
Citation: Новікова Л. В., Вступ до вивчення курсу «Історія України»: методичний посібник / Л. В. Новікова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 60 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: курс «Історія України»
періодизація історії
історичні джерела
історіографія історії
викладання та вивчення історії
завдання для контролю
Abstract: «Вступ до вивчення курсу «Історія України» є вступною теоретичною частиною курсу «Історія України» та складається з одного змістового модулю. Тематично він є міждисциплінарним у відношенні до курсів «Український історіографічний процес в контексті еволюції світової науки», «Українське джерелознавство та археографія», «Історія Одеського (Новоросійського) університету» та ін. У матеріалах курсу подана комплексна авторська інтерпретація проблем, які висвітлюються у згаданих курсах. «Вступ до вивчення курсу «Історія України» призначений для студентів першого освітньо-кваліфікаційного рівню «бакалавр» напряму 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія», спеціалізацій «Історія України в світовому контексті»; «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»; «Європейські студії». Мета «Вступу до вивчення курсу «Історія України» полягає у формуванні у студентів уявлень щодо теоретичних (методологічних, джерелознавчих, історіографічних) питань курсу в цілому та стосовно традиції вивчення й викладання історії України в Одеському національному університеті, починаючи з періоду Новоросійського університету
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25333
Other Identifiers: УДК 94(477)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novikova_kurs_history.pdf807.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.