Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25075
Название: Грунтознавство в Одеському університеті: від зародження до сьогодення
Другие названия: Soil science at the Odesa University: from foundation to the present
Авторы: Тригуб, Валентина Іванівна
Біланчин, Ярослав Михайлович
Попельницька, Наталія Олександрівна
Trigub, Valentina I.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Popelnytska, Nataliia O.
Тригуб, Валентина Ивановна
Биланчин, Ярослав Михайлович
Попельницкая, Наталья Александровна
Библиографическое описание: Вісник Львівського університету
Дата публикации: 2017
Ключевые слова: університет
ґрунтознавчі дослідження
наукові і освітні здобутки
Odesa University
soil researches
scientific and educational achievement
Серия/номер: Серія географічна;Вип. 51.
Краткий осмотр (реферат): Узагальнено архівні матеріали та друковані праці стосовно становлення і розвиту ґрунтознавчих досліджень в Одеському університеті. Висвітлено основні наукові напрям і ґрунтознавчих досліджень та здобутки освітньої і науково-дослідницької діяльності вченими університету від зародження до сьогодення. Розглянуто внесок І. Полімпсестокі., Д. Абашева, А. Бичихіна, С. Щусєва, О. Набоких, Г. Танфільєвау розвиток ґрунтознавства як самостійної науки. Висвітлено роль наукових досліджень кафедри ґрунтознавстві географії ґрунтів під керівництвом І. Гоголєва. Здійснено аналіз ландшафтно-геохімічного, ґрунтово-картографічного, морфолого-генетичного, ґрунтово-екологічного та ґрунтово- моніторингового напрямів досліджень, проведених під керівництвом професора І. Гоголєва, а також ґрунтово-ерозійного напряму під керівництвом доцента С. Бракіна і професорі Г. Швебса. Охарактеризовано сучасні напрями досліджень кафедри ґрунтознавстві, і географії ґрунтів. Поряд із вже розвиненими напрямами досліджень - ґрунтово- меліоративним, морфолого-генетичним, ґрунтово-картографічним, ландшафтно-геохімічній; ґрунтово-екологічним та моніторинговими дослідженнями, успішно розвиваються і нові напрями - екофілософський, історичний, медико-географічний, дослідження ініціального ; чорноземного ґрунтотворення та ландшафтно-геохімічних особливостей території острові Зміїний та узбереж лиманів, ґрунтів і земель міських і приміських територій. За результатам виконаних досліджень встановлено теоретичне і практичне значення для сучасного наукового ґрунтознавства.
The archives and published works are generalized concerning the formation and development of soil science research at the Odesa University. The fundamental scientific directions of soil science research and the achievements of educational and research activity by university scientists from foundation to the present are highlighted. The contribution of I. Palimpsetov, D. Abashev, A. Bichyinin, S. Shchusev, O. Nabokikh, G. Tanfilev to the development of soil science as independent science is considered. The role of scientific researches of the Department of Soil Science and Soil Geography under direction of I. Gogolev is highlighted. Also there was made the analysis of the geochemical and landscape, soil and mapping, morphogenetic, soil and environmental trends and monitoring studies, conducted under the direction of Professor I. Gogolev, and soil and erosion direction, led by docent S. Brakin and Professor G. Shvebs. The modem directions of research of the Department of Soil Science and Soil Geography are described. Along with already developed areas of research - soil-reclamation, morphological and ecological and monitoring studies, new directions are being developed - eco-philosophical, historical, medical and geographical research of initial and chernozems soil formation and landscape and geochemical features Zmssny Island and coasts of estuaries, soils and lands of urban and suburban areas. The theoretical and practical significance of the conducted researches for modern scientific soil science is established.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25075
Другие идентификаторы: УДК 631.4:378.4(477.74-21) "1851/2018”
Располагается в коллекциях:Статті та доповіді ГГФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
358-369.pdf606.73 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.