Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25034
Title: Фізика медичних аерозолів
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Черненко, Олександр Сергійович
Контуш, Сергій Михайлович
Калинчак, Валерий Владимирович
Черненко, Александр Сергеевич
Контуш, Сергей Михайлович
Kalinchak, Valerii V.
Chernenko, Oleksandr S.
Kontush, Serhii M.
Citation: Калінчак В. В., Фізика медичних аерозолів: навч. посіб. / В. В. Калінчак, О. С. Черненко, С. М. Контуш. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 222 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: класифікація аерозолів
характеристика біоаерозолів
хімічна реакція
дисперсність
рух частинок
концентрація аерозолів
коагуляція аерозолів
пилоосаджувач
фільтрування
інгаляція
небулайзер
коефіцієнт екстинції
Abstract: Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, будівельній промисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх високою ефективністю. Відомо, що збільшення поверхні речовини супроводжується збільшенням його активності. Малі кількості речовин, розпорошених у вигляді аерозолю, займають значний об'єм і володіють великою реакційною здатністю. У цьому полягає головна перевага аерозолів перед іншими дисперсними системами. Аерозольна форма дозволяє в побутових і промислових умовах швидко і без зайвих витрат розпилювати рідкі і порошкоподібні речовини у вигляді частинок заданого розміру. Крім того, аерозольний спосіб застосування економічно вигідний, оскільки він скорочує питому витрату речовини (у 5-10 разів) і підвищує ефективність його дії. Вивчення основних характеристик аерозолів, що знаходяться в повітрі навколо нас і в виробничих приміщеннях, направлене в основному на вирішення наступних завдань: – створення умов, сприятливих для здоров'я людей, шляхом використання передових технологій і розробки систем для очищення повітря від забруднюючих аерозолів; – прогнозування розповсюдження аерозолів в навколишньому середовищі; – контроль вмісту аерозолів у виробничих приміщеннях, коли вони можуть негативно впливати на хід технологічних процесів (проблема “чистих кімнат” у виготовленні напівпровідникових приладів і фармакології). Разом з можливістю визначення таких параметрів аерозолів, як швидкість їх розповсюдження разом з повітрям, їх здатність, наприклад, реагувати з газовими компонентами, конденсувати на собі вологу і багато інших, необхідно знати: 1) розмір частинок аерозолю як чинника, що визначає поведінку аерозольних частинок; 2) функцію розподілу частинок аерозолю по розмірах і їх концентрацію (масову або рахункову, тобто масу або число частинок в одиниці об'єму). Сучасні вимоги до визначення розмірів частинок такі високі, що зараз розроблені методи вимірювання розмірів в надзвичайно широкій області розмірів − приблизно від 0.001 до декількох сотень мікрон; природно, неможливо за допомогою лише одного методу охопити весь цей діапазон.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25034
ISBN: 978-617-689-215-9
Other Identifiers: УДК 53.07:544.77(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fizmedaer.pdf5.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.