Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25027
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПерлова, Ольга Вікторівна-
dc.contributor.authorПерлова, Наталія О.-
dc.contributor.authorПерлова, Ольга Викторовна-
dc.contributor.authorPerlova, Olha V.-
dc.date.accessioned2019-08-20T10:13:17Z-
dc.date.available2019-08-20T10:13:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifierУДК 54-3:628.1.03(075.8)-
dc.identifier.citationОрганолептичні показники якості води : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни "Хімія природних і стічних вод" для студентів факультету хімії та фармації / О. В. Перлова, Н. О. Перлова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 42 c.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25027-
dc.description.abstractНормування якості води полягає у встановленні для води в окремому водному об’єкті сукупності допустимих значень показни- ків її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечується здоров’я населення, сприятливі умови водокористування та екологічне благополуччя водного об’єкту. Гігієнічними вимогами до охорони поверхневих вод передбачені загальні вимоги до складу та властивостей води водойм, призначеної для господарчо-питного, комунально-побутового та рибогосподарчого призначення. До господарчо-побутового водокористування відноситься використан- ня водних об’єктів як джерела господарчо-питного споживання, для водопостачання підприємств харчової промисловості. До комунально-побутового споживання відноситься використання об’єктів для купання, занять спортом та відпочинку населення. До рибогосподарчого відноситься використання водних об’єктів для існування, розмноження та міграції риб та інших водних організмів. Визначення органолептичних показників якості води є важливим етапом її аналізу для пиття і санітарних потреб. Органолептичними властивостями води називають ті її параметри, які сприймаються органами чуття людини і оцінюються за інтенсивністю їх сприйняття. До них відносяться мутність, прозорість, кольоровість, запах, смак. Невідповідність цих параметрів оптимальним є підставою для детальнішого хімічного аналізу. Вимоги до якості води, призначеної для господарчо-питного водоспоживання, прописуються державними і міжнародними стандартами, для яких характерний комплексний підхід до оцінки якості води. Органолептичні показники не обмежуються тільки інтенсивністю їх дії на органи чуття. Для низки сполук визначені гранично-допустимі концентрації (ГДК) їх у воді, перевищення яких погіршує органолептичні властивості води. Таким чином, саме завдяки органолептичним, фізичним та хімічним показникам якості води можна зробити висновок про її придатність до будь-яких певних потреб.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.subjectмутність водиuk_UA
dc.subjectкольоровість водиuk_UA
dc.subjectзапах і смак водиuk_UA
dc.subjectелектрична провідність водиuk_UA
dc.subjectекспериментальна частинаuk_UA
dc.titleОрганолептичні показники якості водиuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodvkazivka.pdf857.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.