Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25027
Title: Органолептичні показники якості води
Authors: Перлова, Ольга Вікторівна
Перлова, Наталія О.
Перлова, Ольга Викторовна
Perlova, Olha V.
Citation: Органолептичні показники якості води : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни "Хімія природних і стічних вод" для студентів факультету хімії та фармації / О. В. Перлова, Н. О. Перлова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 42 c.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мутність води
кольоровість води
запах і смак води
електрична провідність води
експериментальна частина
Abstract: Нормування якості води полягає у встановленні для води в окремому водному об’єкті сукупності допустимих значень показни- ків її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечується здоров’я населення, сприятливі умови водокористування та екологічне благополуччя водного об’єкту. Гігієнічними вимогами до охорони поверхневих вод передбачені загальні вимоги до складу та властивостей води водойм, призначеної для господарчо-питного, комунально-побутового та рибогосподарчого призначення. До господарчо-побутового водокористування відноситься використан- ня водних об’єктів як джерела господарчо-питного споживання, для водопостачання підприємств харчової промисловості. До комунально-побутового споживання відноситься використання об’єктів для купання, занять спортом та відпочинку населення. До рибогосподарчого відноситься використання водних об’єктів для існування, розмноження та міграції риб та інших водних організмів. Визначення органолептичних показників якості води є важливим етапом її аналізу для пиття і санітарних потреб. Органолептичними властивостями води називають ті її параметри, які сприймаються органами чуття людини і оцінюються за інтенсивністю їх сприйняття. До них відносяться мутність, прозорість, кольоровість, запах, смак. Невідповідність цих параметрів оптимальним є підставою для детальнішого хімічного аналізу. Вимоги до якості води, призначеної для господарчо-питного водоспоживання, прописуються державними і міжнародними стандартами, для яких характерний комплексний підхід до оцінки якості води. Органолептичні показники не обмежуються тільки інтенсивністю їх дії на органи чуття. Для низки сполук визначені гранично-допустимі концентрації (ГДК) їх у воді, перевищення яких погіршує органолептичні властивості води. Таким чином, саме завдяки органолептичним, фізичним та хімічним показникам якості води можна зробити висновок про її придатність до будь-яких певних потреб.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25027
Other Identifiers: УДК 54-3:628.1.03(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodvkazivka.pdf857.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.