Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25025
Title: Практикум з органічної хімії
Authors: Ведута, Віра Василівна
Федько, Надія Федорівна
Шевченко, Ольга Володимирівна
Федько, Надежда Федоровна
Шевченко, Ольга Владимировна
Fedko, Nadiia F.
Shevchenko, Olha V.
Citation: Практикум з органічної хімії : метод. вказівки з органічної хімії для студентів ІІ, ІІІ курсів ф-ту хімії та фармації (денного та заочного відділень) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, О. В. Шевченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: органічні речовини
практична робота
нагрівання
охолодження
перемішування
екстракція
висушування
кристалізація
сублімація
перегонка
очистка отриманих сполук
синтетична робота
Abstract: Органічна хімія є одним з базових предметів, що вивчають студенти хімічних спеціальностей. Він має дуже важливе значення в комплексі спеціальних дисциплін для формування фахівців в галузі хімії, а також у підготовці до виконання кваліфікаційних робіт. Основна мета практикуму – ознайомлення студентів з властивостями органічних сполук, методами їх отримання, знайомство з технікою синтетичного експерименту та набуття досвіду і практичних навичок в таких видах діяльності: виконання синтезів органічних сполук, розділення, виділення та очищення цільових продуктів. У зв‘язку з цим, в першому розділі розглядаються загальні принципи і методи роботи з органічними речовинами, а саме правила техніки безпеки, етапи підготовки і проведення синтетичного експерименту, починаючи з детального аналізу методики та послідовності операцій з реагентами, збирання приладу і закінчуючи загальними способами обробки реакційних сумішей і оформленням робочого журналу. Певну увагу присвячено методам виділення та очищення органічних сполук. Наведені в цьому посібнику відомості є досить скороченими, для більш докладного ознайомлення з особливостями та технікою тієї чи іншої операції наводяться посилання на літературні джерела, де допитливий студент може знайти більш докладні описи та пояснення. Другий розділ посібника містить практичні вказівки до лабораторного практикуму, який передбачає самостійне виконання студентами якісних реакцій усіх вивчених класів органічних сполук, а також синтезів деяких органічних сполук заданої будови, основні хімічні властивості і методи отримання яких були розглянуті в лекційному курсі. Кожна практична робота включає схему реакції, кількість вихідних сполук, константи речовини, що має бути синтезована, рисунок або опис приладу. Це допоможе студентові досить свідомо і самостійно проводити синтез, а дані про вихід продукту дозволять оцінити власні зусилля. Наведені після роботи контрольні запитання, відповіді на які повинен обміркувати студент, допоможуть самостійно підготуватися до практичної лабораторної роботи і глибше зрозуміти сутність хімічних перетворень, що відбуваються в процесі її виконання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25025
Other Identifiers: УДК 547(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
practik_chem.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.