Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25022
Title: Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах
Authors: Діанова, Наталія Миколаївна
Дианова, Наталия Николаевна
Dianova, Nataliia M.
Citation: Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах : навч. посіб. для студентів спец. 032 «Історія та археологія» спеціалізації «Історія України у світовому контексті» / Н. М. Діанова. - Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. - 252 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: становлення та розвиток релігії
християнські церкви в Україні у ХVІІ ст
церковне життя
релігійний чинник
український народ
історіографія
релігійне життя
Abstract: Мета та завдання навчальної дисципліни. Вивчення історії релігії та церкви займає важливе місце в сучасній історичній науці. Це зумовлено тим важливим місцем, яке посідає релігійний чинник у житті українського народу. Міцний зв’язок політичних, релігійних та етнічних факторів, що викристалізувався протягом багатьох століть розвитку людської спільноти, спричинив утвердження релігії та церкви як неодмінних складових частин суспільного організму. Тож спецкурс «Історія релігії та церкви в Україні в національному та світовому контекстах» логічно доповнює основний курс історії України і дозволяє комплексно розглянути і проаналізувати перебіг історичних подій у контексті релігійних вірувань населення. Метою даного спецкурсу є всебічне висвітлення проблеми становлення та розвитку релігійного і церковного життя на теренах України. Завдання спецкурсу: охарактеризувати історіографічну та джерельну базу даної проблеми; дослідити основні етапи розвитку релігії та церкви на українських землях у національному та світовому контекстах; розглянути еволюцію релігійних поглядів українського населення та визначити фактори, які вплинули на цей процес; проаналізувати особливості сучасного становища церкви в Українській державі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25022
ISBN: 978-617-689-288-5
Other Identifiers: УДК 94(477):23/29(075)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_dianova.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.