Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25019
Title: Історія України : конспект лекцій
Authors: Хмарський, Вадим Михайлович
Хмарский, Вадим Михайлович
Khmarskyi, Vadym М.
Citation: Історія України : конспект лекцій / В. М. Хмарський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 118 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: історія України
теоретико-методологічні засади курсу
давня історія: первісне суспільство й антична доба
раннє середньовіччя: поява і становлення Русі
високе середньовіччя: дезінтеграція і феодалізація Русі
пізнє середньовіччя: геополітична мозаїка та наростання внутрішньої кризи у суспільстві
переддень модерної доби: революція середини XVII ст. і боротьба трьох геополітичних світів
становлення модерності: «імперська доба» або «довге» ХІХ століття
Перша світова війна та революції: великі потрясіння на початку «короткого» ХХ століття
радянська та нерадянська Україна між світовими війнами
Україна у Другій світовій війні
радянська Україна (друга половина 40-х–початок 90-х рр.)
сучасна Україна (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)
Abstract: Запропонований текст є стислим концептуальним викладом лекційного курсу, який містить основні положення, що озвучуються здобувачам вищої освіти при вивченні нормативної навчальної дисципліни «Історія України» на всіх факультетах в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, за винятком спеціальності «Історія та археологія» на факультеті історії та філософії. Викладання історії України в університеті займає специфічне місце між шкільним курсом, який учні опановують впродовж семи років (а частина абітурієнтів ще й складають з цього предмета зовнішнє незалежне оцінювання), та вивченням наукової історії майбутніми фахівцями-істориками на згаданому вище факультеті. За слушним образним висловом відомого вітчизняного історика Наталі Яковенко, відмінність між дидактичною та академічною історіями – це як різниця між двома планетами. Університетський курс вітчизняної історії, у такому разі, є штучним супутником або міжпланетною станцією, що курсує між ними, але знаходиться ближче до наукової історії. Передусім треба визнати, що будь-який текст є авторською візією синтетичного курсу з історії України, яка не претендує на істину в останній інстанції, а лише пропонує своє бачення минулого, яке може наблизитись чи віддалитись від істини залежно від рівня суб’єктивності, наукової сумлінності, світоглядних уподобань, ідеологічної заангажованості, політизованості оповідача та бути через свою стилістику й мовну естетику більш чи менш привабливим та/або переконливим для споживача цієї інформації. Отже, перед знайомством із цією візією – що є історія України – тóму, хто її продукує, варто окреслити принципи, підходи і засадничі ідеї, які буде покладено в основу цього наративу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25019
ISBN: 978-617-689-312-7
Other Identifiers: УДК 94(477)"311/312"(042.4)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khmarskyi_history.pdf950.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.