Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24894
Title: Analysis of basic conditions for implementation of decentralization reform in Ukraine and Poland
Other Titles: Аналіз базових умов здійснення реформи децентралізації в Україні та Польщі
Анализ базовых условий осуществления реформы децентрализации в Украине и Польше
Authors: Savastieieva, Oksana M.
Савастєєва, Оксана Миколаївна
Савастеева, Оксана Николаевна
Butenko, Viktoriia V.
Бутенко, Вікторія Василівна
Бутенко, Виктория Васильевна
Zhuravlova, Tetiana O.
Журавльова, Тетяна Олександрівна
Журавлева, Татьяна Александровна
Fic, Daniel
Фіц, Даніель
Фиц, Даниэль
Citation: Financial and credit activity: problems of theory and practice
Issue Date: 2019
Keywords: local self-government
budget decentralization
financial support
local budget
intergovernmental relations
місцеве самоврядування
бюджетна децентралізація
фінансове забезпечення
місцевий бюджет
міжбюджетні відносини
местное самоуправление
бюджетная децентрализация
финансовое обеспечение
местный бюджет
межбюджетные отношения
Series/Report no.: ;Vol. 2, No. 29.
Abstract: The article examines the current state of implementation of the decentralization reform in Ukraine, which highlights the issues of the formation of the chosen European integration vector of development, the fundamental basis of which was the need to implement the decentralization reform of the administrative and territorial system of Ukraine and the institution of local self - government. By choosing foreign experience in conducting such a reform, the experience of Poland became a model. An analysis of the Polish form of decentralization and the election of Ukraine of a definite decentralization model is underway. The comparison of the main parameters of the economic development of Ukraine and Poland in the beginning of individual stages of the decentralization reform, which is taken as the main indicator of the dynamics of GDP, inflation. The main factors that influence the process of decentralization, in particular the Ukrainian economy as a whole, are determined. Separate problems that the reformers face in the process of decentralization of the administrative - territorial system of Ukraine. The prospects for developing the expediency of choosing a Polish decentralization experience for implementation in domestic conditions have been formed.
The article examines the current state of implementation of the decentralization reform in Ukraine, which highlights the issues of the formation of the chosen European integration vector of development, the fundamental basis of which was the need to implement the decentralization reform of the administrative and territorial system of Ukraine and the institution of local self - government. By choosing foreign experience in conducting such a reform, the experience of Poland became a model. An analysis of the Polish form of decentralization and the election of Ukraine of a definite decentralization model is underway. The comparison of the main parameters of the economic development of Ukraine and Poland in the beginning of individual stages of the decentralization reform, which is taken as the main indicator of the dynamics of GDP, inflation. The main factors that influence the process of decentralization, in particular the Ukrainian economy as a whole, are determined. Separate problems that the reformers face in the process of decentralization of the administrative - territorial system of Ukraine. The prospects for developing the expediency of choosing a Polish decentralization experience for implementation in domestic conditions have been formed.
Досліджується сучасний стан здійснення реформи децентралізації в Україні, де висвітлюються питання становлення обраного євроінтеграційного вектору розвитку, фундаментальною основою якого стала необхідність здійснення реформи децентралізації адміністративно-територіального устрою України та інституту місцевого самоврядування. При обранні зарубіжного досвіду проведення подібної реформи взірцем став досвід Польщі. Проводиться аналіз польської форми децентралізації та обрання Україною визначеної моделі децентралізації. Здійснено порівняння основних параметрів розвитку економіки України і Польщі на початку окремих етапів реформи децентралізації, де взято за основний показник динаміки обсягу ВВП, інфляції. Визначено основні фактори, які впливають на процес децентралізації, зокрема і на економіку України загалом. Відокремлено проблеми, з якими зіштовхуються реформатори у процесі децентралізації адміністративно-територіального устрою України. Сформовано перспективи розвитку доцільності обрання польського досвіду децентралізації для впровадження у вітчизняних умовах.
Исследуются базовые условия осуществления реформы децентрализации в Украине на примере Польши. Проводится анализ польской формы децентрализации и избрание Украины определенной модели децентрализации. Проведено сравнение основных параметров развития экономики Украины и Польши в начале отдельных этапов реформы децентрализации, где взято за основной показатель динамики объема ВВП. Сформированы перспективы развития целесообразности избрания польского опыта децентрализации для внедрения в современных условиях.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24894
Other Identifiers: GEL Classification P25, R58
УДК 352:336.14
ORCID ID: 0000-0002-7876-0742
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
403-411.pdf333.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.