Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24783
Title: Мікробіологія з основами вірусології
Authors: Ямборко, Ганна Валентинівна
Ямборко, Анна Валентиновна
Yamborko, Hanna V.
Єлинська, Наталія Олексіївна
Елинская, Наталья Алексеевна
Yelynska, Nataliia O.
Зінченко, Оксана Юріївна
Zinchenko, Oksana Yu.
Зинченко, Оксана Юрьевна
Васильєва, Наталія Юріївна
Васильева, Наталья Юрьевна
Vasylieva, Nataliia Yu.
Citation: Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: організація мікробіологічної лабораторії
правила техніки безпеки при роботі з мікроорганізмами
методи підготовки і стерилізації мікробіологічного посуду і матеріалів
харчові потреби мікроорганізмів
відбір та підготовка проб для дослідження
поверхневе культивування і визначення чисельності бактерій у повітрі та ґрунті
техніка посіву досліджуваного матеріалу для виявлення мікроорганізмів
методи мікроскопії
приготування і мікроскопія живих (дріжджі, актиноміцети, цвільові гриби) препаратів
виявлення капсул, включень і рухливості бактерій
Abstract: У методичних вказівках визначені основні розділи лабораторних занять з мікробіології за програмою підготовки студентів, що отримують освітній рівень вищої освіти «бакалавр» спеціальності «хімія». Мета практикуму з мікробіології – забезпечити наявність у студентів-хіміків необхідного рівня знань, вмінь та навичок щодо ізоляції мікроорганізмів з природних субстратів, їх кількісного обліку та вивчення біологічних властивостей. Студенти мають змогу ознайомитись з організацією мікробіологічної лабораторії, її обладнанням та приладами, а також опанувати техніку мікробіологічних досліджень. Рекомендовано для студентів хімічного факультету, що отримують освітній рень «бакалавр».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24783
Other Identifiers: УДК 579:578(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Химики - практика.pdf481.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.