Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24782
Title: Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Gudzenko, Tetiana V.
Зінченко, Оксана Юріївна
Зинченко, Оксана Юрьевна
Zinchenko, Oksana Yu.
Galkin, Mykola B.
Галкін, Микола Борисович
Галкин, Николай Борисович
Жумінська, Ганна Іванівна
Zhuminska, Hanna I.
Жуминская, Анна Ивановна
Іваниця, Тетяна Володимирівна
Иваница, Татьяна Владимировна
Ivanytsya, Tetyana V.
Citation: Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: приготування корпускулярних антигенів кишкової палички
реакція аглютинації (РА)
реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації РНГА (РПГП)
реакція гемаглютинації (РГА)
реакція гальмування гемаглютинації (РГГА)
реакція зв’язування комплементу (РЗК)
реакція преципітації
імуноферментний аналіз
Abstract: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять присвячені розгляду основних методів серологічної діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій. Вони містять детальні плани організації лабораторних занять студентів для ознайомлення їх з основними методами діагностичної імунології. Рекомендовано для студентів біологічного факультету, що отримують освітній рівень «бакалавр» за спеціальностями «біологія» та «біотехнологія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24782
Other Identifiers: УДК 577.27.083.33(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СЕРОЛОГІЧНІ МЕТОДИ.pdf419.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.