Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24764
Title: Загальна вірусологія
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Іваниця, Тетяна Володимирівна
Галкін, Борис Миколайович
Жумінська, Ганна Іванівна
Зінченко, Оксана Юріївна
Galkin, Borys M.
Галкин, Борис Николаевич
Жуминская, Анна Ивановна
Zhuminska, Hanna I.
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Gudzenko, Tetiana V.
Зинченко, Оксана Юрьевна
Zinchenko, Oksana Yu.
Citation: Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 74 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методи вірусологічних досліджень на тваринах
культивування вірусів на курячих ембріонах
титрування вірусу за цитопатичною дією в культурі клітин
визначення присутності вірусного антигену у досліджуваному матеріалі методом гемадсорбції в культурі клітин
типування вірусів у реакції нейтралізації і гальмування гемадсорбції в культурі клітин
титрування вірусу методом бляшкоутворення по Дюльбекко і Фогт у культурі клітин
вивчення морфологічних ознак вірусної цитопатології в мазках-відбитках, гістологічних зрізах, постійних пофарбованих препаратах вірусінфікованих культур клітин
виявлення антигенів вірусів і противірусних антитіл методом імуноферментного аналізу (ІФА)
виявлення вірусних антигенів і антитіл до вірусу методом радіоімунологічного аналізу (РІА)
виявлення антигенів вірусів методом флюоресцуючих антитіл (МФА)
бактеріофаги як автономні генетичні елементи бактерій. Лізис як стратегія розвитку бактеріофага Т7 Escherichia coli.
Abstract: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять присвячені розгляду основних вірусологічних методів. Вони містять детальні плани організації лабораторних занять студентів для ознайомлення їх з основними методами діагностичної вірусології. Рекомендовано для студентів біологічного факультету, що отримують освітній рівень «бакалавр» за спеціальностями «біологія» та «біотехнологія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24764
Other Identifiers: УДК 578(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАГАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ ок _3_.pdf533.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.