Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24745
Title: Курс загальної фізики для біологів. Ч. 1
Authors: Копійка, Кузьма Михайлович
Копійка, Олександр Кузьмич
Копейка, Александр Кузьмич
Kopiika, Oleksandr K.
Citation: Копійка, Кузьма Михайлович. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. – Одеса : Астропринт, 2010. - Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 2010. – 291 с.
Issue Date: 2010
Keywords: механіка
кінематика
динаміка
молекулярна фізика
Series/Report no.: Механіка і молекулярна фізика;Ч. 1.
Abstract: Курс загальної фізики для біологів в трьох частинах, побудований на лекційному матеріалі, який протягом багатьох років викладався студентам на біологічному факультеті Одеського національного уні-верситету імені І.І. Мечникова. У першій частині посібника викладені фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Приводиться огляд фізичних методів, які мають велике практичне значення для сучасних біологічних досліджень. Навчальний посібник призначено для студентів біологічного фа-культету класичних університетів. Може бути корисним для студентів медичних вищих навчальних закладів та інших природничих спеці-альностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24745
Other Identifiers: УДК 539.1:57(075.8)
ISBN 978-966-190-435-3 (4. 1)
ISBN 978—966-190—434-6 (у 3-х ч.)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopeyka_fizika_chast1.1.pdf24.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.