Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24667
Title: Курс загальної фізики для біологів. Ч. 2.
Authors: Копійка, Кузьма Михайлович
Копійка, Олександр Кузьмич
Kopiika, Oleksandr K.
Копейка, Александр Кузьмич
Citation: Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. ч. 2: навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. – Одеса : Астропринт, 2010.
Issue Date: 2011
Keywords: загальна фізика
біологія
основи електрики
магнетизм
електромагнетизму
Series/Report no.: Електрика і магнетизм;Ч. 2.
Abstract: У другій частині курсу загальної фізики для біологів викладено фізичні основи електрики, магнетизму та електромагнетизму. Головну увагу приділено з’ясуванню суті та змісту законів і понять, що входять до означених розділів фізики та мають велике практичне застосування у сучасній біології. Посібник розраховано на студентів біологічних спеціальностей, а також може бути корисним студентам медичних, аграрних та інших природничих спеціальностей вищих навчальних закладів. Зміст II частини посібника «Курс загальної фізики для біологів» складає вчення про електрику і магнетизм. Вивчення цих розділів для біологів має велике загальнонаукове і практичне значення. Вони, по-перше, формують сучасний світогляд майбутнього фахівця, розуміння ним різних електромагнітних явищ. На лабораторних заняттях, що супроводжують лекційний курс, відпрацьовують вміння користуватись різними електротехнічними і радіотехнічними приладами, які пов’язані як з професіональною, так і з господарською діяльністю. Це дуже важливо, особливо в наш час, коли в Україні йде гуманітаризація освіти, і фізика в загальноосвітніх навчальних закладах вивчається в незначних об’ємах. По-друге, розділи електрика і магнетизм створюють фундаментальну базу для вивчення різних біологічних процесів, наприклад: біоелектричні явища, що зумовлені виникненням біоелектричних потенціалів, біоенергетичних процесів, пов’язаних з генерацією та переносом енергії, чи електричних імпульсів в живих об’єктах. Тому уявлення про те, що студентам-біологам достатньо шкільних знань з фізики, є невірним. На сучасному етапі розвитку науки і техніки фахівець-біолог повинен мати достатнє розуміння і світосприйняття природних явищ. Лише за таких умов він буде фахівцем високого класу, конкурентоспроможним, здатним розв’язувати складні завдання в своїй професійній діяльності. Незважаючи на невелику кількість годин, що відводяться на вивчення розділів, автори намагались зробити виклад матеріалу послідовним, аргументованим, математично не завантаженим. В короткому математичному вступі приведені основні поняття, формули, а також теореми, якими користуються для описування електростатичних, магнітних і електромагнітних полів. Зміст посібника включає два змістовні блоки, кожен з яких поділяється на змістові модулі, або теми. В цілому він відповідає програмі нормативної дисципліни «Загальна фізика» для біологічних спеціальностей. Кожна тема закінчується контрольними питаннями та завданнями для самоконтролю. Навчальний посібник написано на основі лекційного та інших методичних матеріалів, які застосовувались на протязі багатьох років при проведенні занять із студентами біологічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Автори щиро вдячні академіку Національної академії наук України, професору Л. А. Булавіну, професорам А. М. Куценко і О. Є. Сергєєвій за рецензування рукопису та корисні зауваження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24667
ISBN: ISBN 978-966-190-354-7 (ч. 2)
Other Identifiers: УДК 539.1:57(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopeyka_fizika_chast2.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.