Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24637
Title: Voltaire’s oeuvres in the lyceum library
Other Titles: Произведения Вольтера в лицейской библиотеке
Твори Вольтера в ліцейській бiблiотеці
Authors: Polevshchykova, Olena V.
Полевщикова, Елена Викторовна
Полевщикова, Олена Вікторівна
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Voltaire
Richelieu Lyceum
library
D.-Ch. Nicolle
Odessa
Вольтер
Ришельевский лицей
библиотека
Д.-Ш. Николь
Одесса
Рішельєвський ліцей
бібліотека
Д.-Ш. Ніколь
Одеса
Series/Report no.: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство;Т. 24, вип. 1.
Abstract: The paper deals with the forming of the University Volteriana during the early stage of the history of University Library connected with the Richelieu Lyceum in Odessa. A complex of Voltaire’s oeuvres in the Library was examined de visu. The paper presents information on a number of copies of Voltaire’s writings acquired by the Lyceum Library.
В сообщении рассматривается становление коллекции «Вольтериана» университетской библиотеки на первом этапе её истории, связанном с Ришельевским лицеем в Одессе. Просмотрен de visu комплекс произведений Вольтера, хранящихся в фондах библиотеки. Представлена информация о ряде экземпляров произведений Вольтера, которые поступили в лицейскую библиотеку.
Твори Вольтера (1699–1778) – французького просвітителя, однієї з ключових фігур світової літератури й філософії – займають помітне місце в фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч- никова. У повідомленні розглядається становлення колекції «Вольтеріана» університетської бібліотеки на першому етапі її історії, що пов’язаний з Рішельєвським ліцеєм в Одесі (1817–1865). Єдиним документом, у якому зафіксовані цікаві для нас книги, є «Каталог Книгам, що знаходяться в основній Бібліотеці Рішельєвського ліцею», що був складений у 1829 р. (зберігається у фонді Рішельєвського ліцею (Ф. 40) Державного архіву Одеської області). Відзначимо, що всі записані в каталозі праці Вольтера збереглися в бібліотеці до теперішнього часу. Для більш повного відтворення репертуару в ліцейській бібліотеці був переглянутий de visu комплекс творів Вольтера, що зберігаються на сьогоднішній час у фондах бібліотеки. Були відібрані примірники зі штампом «ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ». Представлена інформація про низку примірників творів Вольтера, які надійшли до ліцейської бібліотеки. Відзначені основні історичні факти, відомі сьогодні про початковий етап формування бібліотеки Рішельєвського ліцею, роль герцога Рішельє й абата Ніколя. У 1830–1850-ті рр. поповнення її фонду творами Вольтера явно сповільнивлося, що не дивно в контексті посилення реакційних тенденцій у внутрішній політиці царизму і в суспільних настроях. Ліцейська добірка творів Вольтера представлена досить скромно, проте вона багаторазово зросла після перетворення ліцею в Новоросійський університет, перш за все – завдяки надходженню наприкінці XIX ст. престижних приватних книжкових зібрань сім’ї Воронцових і графа О. Г. Строганова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24637
Other Identifiers: UDC 090.1:[1:821.133.1Вольтер]:027.7:373.58(477.74-21)
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165933
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145-152.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.