Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24632
Title: Українська інтелігенція в контексті становлення модерної нації
Authors: Діанова, Наталія Миколаївна
Дианова, Наталия Николаевна
Dianova, Nataliia M.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рецензія
Світленко С. І.
Series/Report no.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство;Т. 24, вип. 1.
Abstract: Одним із пріоритетних напрямів дослідження сучасних українських науковців стала репрезентація історії ХІХ ст. Студіювання української історії не могли залишити поза увагою проблему багатовекторної діяльності інтелігенції в зазначений період. З’явилася низка наукових праць, які певною мірою стосуються участі української еліти в процесі націотворення. Показовим прикладом стала збірка наукових праць «Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти», яку в 2018 р. видав доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Світленко. Відсутність у вітчизняному науковому дискурсі цілісного дослідження, яке б репрезентувало зазначену проблематику зумовило один із аспектів наукової новизни вказаного видання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24632
Other Identifiers: УДК 94(477):316.343.652’’18’’
DOI: https://doi.org/10.18524/2304–1447.2019.1(21).165936
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
189-192.pdf517.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.