Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24613
Title: Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування
Other Titles: Черноморское козацкое войско в межеречье Южного Буга и Днестра: проблема земельной собственности и землепользования
Land problem in the Black Sea army
Authors: Ложешник, Аліса Сергіївна
Ложешник, Олександр Сергійович
Lozheshnyk, Alisa S.
Ложешник, Алиса Сергеевна
Citation: Українське порто-франко : наук. студ. праці з вітчизняної іст. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Букаєв В. В., 2018. – Вип. 6: Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі - Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017).
Issue Date: 2018
metadata.dc.contributor.advisor: Гончарук, Тарас Григорович
Гончарук, Тарас Григорьевич
Honcharuk, Taras H.
Keywords: Чорноморське військо
Буго-Дністровське межиріччя
паланки
землекористування
Черноморское войско
Буго-Днестровское междуречье
паланки
землепользование
Black Sea army
Bugo-Dnistrovsky interfluve
land use
palanka
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: У даній статті розглядаються «напівофіційне» надання Григорієм Потьомкіним території Очаківської області Чорноморському козацтву. Зокрема на основі архівних документів досліджуються особливості козацького та старшинського землекористування у війську під час його перебування у Буго-Дністровському межиріччі (1790-1792 рр). Особлива увага звертається на факт колонізації козаками даного регіону. А також прослідковується і адміністративно- ісриторіальний поділ на паланки та облаштування козацьких іосподарств.
This article deals with the «semi-official» provision to Gregory Potemkin of the Ochakiv Oblast of the Black Sea Cossacks. In particular, on the basis of archival documents, the features of the Cossack and Senior land use in the army during his stay in the Bug- Dniester interfluve (1790-1792 biennium) are explored. Particular attention is drawn to the fact of colonization by the Cossacks of the region. And also there is an administrative-territorial division on palanka and arrangement of Cossack farms.
В данной статье рассматривается «полуофициальное» предоставление Григорием Потемкиным территории Очаковской области Черноморскому казачеству. В частности, на основе архивных документов исследуются особенности казацкого и старшинского землепользования в армии во время его пребывания и Буго-Днестровском междуречье (1790-1792 гг). Особое внимание обращается на факт колонизации казаками данного региона. А также прослеживается и административно- территориальное деление на паланки и обустройство казачьих хозяйств.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24613
Other Identifiers: УДК 94(477.7):322.28:355.332"1790/1792"
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-35.pdf431.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.