Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24612
Title: Трансформація управлінських структур Гетьманщини під час діяльності Другої Малоросійської колегії
Other Titles: Трансформация управленческих структур Гетманщины во время деятельности Второй Малороссийской коллегии
Transformation of the Hetmanate's administrative structures during the Second Little Russian Collegium
Authors: Майструк, В ’ячеслав
Бачинська, Олена Анатоліївна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Citation: Українське порто-франко : наук. студ. праці з вітчизняної іст. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Букаєв В. В., 2018. – Вип. 6: Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі - Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017).
Issue Date: 2018
Keywords: Друга Малоросійська колегія
трансформація
Кирило Розумовський
приєднання
Петро Рум’янцев
канцелярія
геральдика
Вторая Малороссийская коллегия
трансформация
Кирилл Разумовский
присоединения
Петр Румянцев
канцелярия
геральдика
Second Little Russian Collegium
Transformation
K. Razumovsky
joining
P. Rumyantsev
office
heraldry
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: Дана стаття присвячена дослідженню утворення Другої Малоросійської колегії, описується початок діяльності колегії. Простежується трансформація управлінських установ І стьманщини, їх підпорядкування та повна інкорпорації до управлінських структур Другої Малоросійської колегії.
This article is devoted to the study of the formation of the Second Little Russian College, describing the beginning of the work of the college. The transformation of the Hetmanate's administrative institutions, their subordination and full incorporation into the administrative structures of the Second Malorossiysk Collegium can be traced.
Данная статья посвящена исследованию образования Второй Малороссийской коллегии, описывается начало деятельности ' коллегии. Прослеживается трансформация управленческих учреждений Гетманщины, их подчинения и полная инкорпорации а управленческих структур Второй Малороссийской коллегии.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24612
Other Identifiers: УДК 94(477,5);35.075‘Т764/1786”
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-24.pdf320.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.