Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24374
Title: Архівознавство
Authors: Синявська, Олена Олександрівна
Синявская, Елена Александровна
Syniavska, Olena O.
Citation: Синявська О. О. Архівознавство: методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 032 "Історія та археологія". – Одеса, 2019. – 43 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: архівознавство
основні поняття та терміни
мережа центральних державних архівів України
перелік державних архівних установ України
напрями діяльності відділів Державного архіву Одеської області
форми архівної документації
Abstract: У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, зразки тестів, перелік контрольних питань, методи контролю, розподіл балів. У додатках вміщено глосарій, перелік центральних, галузевих та місцевих (обласних) державних архівів, напрямки діяльності відділів Держархіву Одеської області, зразки архівної документації. Для студентів 3 курсу бакалаврату спеціальності 032 «Історія та археологія» денної та заочної форми навчання факультету історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24374
Other Identifiers: УДК 930.25(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.