Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24278
Title: Протокол про адміністративні правопорушення як джерело доказу вини правопорушника
Authors: Февральова, Юлія Марківна
Citation: Февральова Ю. М. Протокол про адміністративні правопорушення як джерело доказу вини правопорушника : дипломна робота / Ю. М. Февральова; наук. керiвник: Н. М. Вернер; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. адмін. та госп. права. – Одеса, 2014. – 89 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 7.03040101 правознавство
провадження в справах про адміністративні правопорушення
джерела доказів в провадженні в справах про адміністративні правопорушення
вина як ознака суб’єктивної сторони складу адм. проступку
адміністративно-процесуальний статус особи
випадки не складання адміністративного протоколу
Abstract: Як свідчать аналіз правозастосовної практики, доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення досить часто супроводжується виникненням правових колізій і непорозумінь між громадянами та представниками уповноважених державних органів, які потребують свого розв’язання та вирішення. Особливо це стосується випадків використання технічних приладів та засобів з метою протидії адміністративним правопорушенням, а також при здійсненні провадження в справах про адміністративні правопорушення, де доказовою базою слугують дані (показники) технічних приладів та засобів як доказів у таких справах. Прикладом таких колізій при застосуванні технічних приладів та засобів було, зокрема запровадження у практичну діяльність Державної автомобільної інспекції України пристрою «Візир». Вирішення згаданих колізій потребує забезпечення належної регламентації порядку притягнення особи до адміністративної відповідальності, зокрема, в частині збору, дослідження та оцінки доказів – доказування, що, в свою чергу, вимагає проведення всебічних наукових досліджень зазначених проблем. Слід зазначити, що впровадження в адміністративну практику діяльності державних органів сучасних технічних засобів, опрацювання методики та тактики їх застосування, навчання персоналу цих органів прийомам роботи із зазначеними засобами, використання отриманих результатів (даних) у провадженні в справах про адміністративні проступки є одним із перспективних шляхів удосконалення та підвищення ефективності правозастосовної діяльність правоохоронних органів України, наближає її до визнаних у світі стандартів, забезпечує її здійснення з урахуванням сучасних методів та форм.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24278
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.03040101_Fevralova_Yuliya_Markivna1.docx37.01 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.