Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2410
Title: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВИМІРУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АРАБСЬКОМУ СХОДІ
Other Titles: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ
SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL GLOBALIZATION IN THE ARAB EAST
Authors: Ігошина, Жанна Борисівна
Игошина, Жанна Борисовна
Igoshyna, Zhanna
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2010
Publisher: Астрапринт
Keywords: глобалізація
арабські країни
інформаційно-комунікативні технології
інтернет
кібертероризм
глобализация
арабские государства
информационно-коммуникативные технологии
интернет
кибертерроризм
globalization
the Arab States
Information and communication technologies
Internet
cyber-terrorism
Series/Report no.: ;C.172-178
Abstract: Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході,на розвиток арабських країн у розрізі інформаційного виміру глобалізації. Особливу увагу приділено висвітленню впливу Інтернет-мережі на трансформацію арабського суспільства та здобутків Об'єднаних Арабських Еміратів, Арабської Республіки Єгипет та Палестинської національної автономії в світлі процесів інформаційної глобалізації.
Статья посвящена исследованию влияния процессов глобализации,происходящих на Ближнем Востоке,на развитие арабских государств в разрезе информационного измерения глобализации.Особое внимание в статье уделено влиянию Интернет на трансформацию арабского общества и достижениям Объединенных Арабских Эмиратов, Арабской Республики Египет и Палестинской национальной автономии в свете процессов информационной глобализации.
The article is dedicated to the research of the influence of globalization processes occurring in the Middle East,the development of Arab States in the context of the informational dimension of globalization. Particular attention is paid to the influence of Internet on the transformation of Arab society and the achievements of the United Arab Emirates,the Arab Republic of Egypt and the Palestinian National Authority in the light of the informational processes of globalization.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астрапринт, 2010. - Том 15, Вип. 7: Сер. "Соціологія, політологія". – укр.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2410
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
str_172-178+.pdf271.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.