Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24055
Title: Основи астрофізики
Authors: Панько, Олена Олексіївна
Панько, Елена Алексеевна
Panko, Olena O.
Citation: Панько О. О. Основи астрофізики. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи. – Одеса. – 2018. –29 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: астрофізика
астрономія
прибори
методи
позагалактична астрономія
теоретичні відомості
контрольні запитання
Abstract: Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. Завдання дозволяють студентам ознайомитися із базовими уявленнями про характеристики та основні схеми телескопів, оцінювати можливість проведення обраного методу спостережень за допомогою того чи іншого астрономічного обладнання, навчитися визначати фізичні характеристики зір та галактик, використовуючи спостережний матеріал. Для студентів, що далі обирають спеціалізацію «астрономія», Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» є практичною основою для засвоєння курсів «Астрофізика» та «Прибори та методи астрофізики». «Позагалактична астрономія» Відповідно до начальних програм та планів половина часу, що призначений на засвоєння матеріалу курсу, припадає саме на самостійну роботу студента. Разом з тим особливості викладання дисциплін астрономічного циклу потребують зворотного зв’язку між викладачем та студентом. Регулярне та своєчасне виконання завдань для самостійної роботи, які пропонуються у методичних рекомендаціях, дозволяють не тільки засвоїти основні уявлення зорне небо та небесну сферу, але ще й робити це на підставі спеціально відібраного спостережного матеріалу. Завдання для самостійної роботи розташовано у методичних рекомендаціях відповідно до лекційного матеріалу, але без жорсткої прив’язки до кожної лекції. Завдання виконуються послідовно. Всі необхідні для роботи довідкові відомості наведено у тексті. Для кожного завдання на початку сформульовано ціль роботи та наведено теоретичні відомості, після яких сформульовано контрольні запитання. Власне у завданнях для виконання студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання. Відповіді для завдань не приводяться. Значна частина завдань виконується з використанням комп’ютерів, тому й самі методичні рекомендації призначені у першу чергу для використання як електронний ресурс. В ході виконання завдань формуються вміння, навички та компетенції відповідно до вимог програми підготовки бакалаврів. Якість виконання завдань студент може оцінити під час консультації з викладачем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24055
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovi_atrofiz.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.