Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24053
Title: Зоряне небо та небесна сфера
Authors: Панько, Олена Олексіївна
Панько, Елена Алексеевна
Panko, Olena O.
Citation: Зоряне небо та небесна сфера: завдання для самостійної роботи. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи. – Одеса. – 2018. – 31 c.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: загальна астрономія
зоряне небо
небесна сфера
сузір’я
завдання для самостійної роботи
сферична астрономія
астрометрія
Abstract: Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. Завдання дозволяють студентам ознайомитися із базовими уявленнями про небесну сферу, сузір’я, основними принципами створення систем координат в астрономії та будовою зораних атласів, уяснити особливості видимості світил на різних широтах та у різні пори року. Для студентів, що далі обирають спеціалізацію «астрономія», Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» є практичною основою для засвоєння курсів «Сферична астрономія» та «Загальна астрометрія». Відповідно до начальних програм та планів половина часу, що призначений на засвоєння матеріалу курсу, припадає саме на самостійну роботу студента. Разом з тим особливості викладання дисциплін астрономічного циклу потребують зворотного зв’язку між викладачем та студентом. Регулярне та своєчасне виконання завдань для самостійної роботи, які пропонуються у у методичних рекомендаціях, дозволяють не тільки засвоїти основні уявлення зорне небо та небесну сферу, але ще й робити це на підставі спеціально відібраного спостережного матеріалу. Завдання для самостійної роботи розташовано у методичних рекомендаціях відповідно до лекційного матеріалу, але без жорсткої прив’язки до кожної лекції. Завдання виконуються послідовно. Всі необхідні для роботи довідкові відомості наведено у тексті. Для кожного завдання на початку сформульовано ціль роботи та наведено теоретичні відомості, після яких сформульовано контрольні запитання. Власне у завданнях для виконання студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання. Відповіді для завдань не приводяться. Значна частина завдань виконується з використанням комп’ютерів, тому й самі методичні рекомендації призначені у першу чергу для використання як електронний ресурс. В ході виконання завдань формуються вміння, навички та компетенції відповідно до вимог програми підготовки бакалаврів. Якість виконання завдань студент може оцінити під час консультації з викладачем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24053
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zor.nebo.pdf6.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.