Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24027
Title: Федералізм Європейського Союзу
Other Titles: Federalism of the European Union
Authors: Рабінович, Марина Львівна
Citation: Рабінович М. Л. Федералізм Європейського Союзу : дипломна робота / М. Л. Рабінович; наук. керiвник: М. Саракуца; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. конституційного права та правосуддя. – Одеса, 2015. – 122 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 8.03040101 правознавство
концептуальні основи федералізму
характеристика федералізму
визначення правової природи ЄС
вступ, вихід та виключення з Союзу
взаємні обов'язки Союзу та держав-членів
Abstract: Події, які розгорнулися в Європі після 1945 року, стали причиною виникнення цілого покоління вчених, зацікавлених у вивченні динаміки інтеграційних процесів. Поступове поглиблення інтеграційних процесів та розширення кількості держав-членів Європейських Співтовариств сприяли актуалізації питань щодо правової та політичної природи Співтовариств та майбутнього європейської інтеграції. Із прийняттям Маастрихтського договору (Договір про ЄС), який започаткував Європейський Союз у 1992 році, дискусія щодо сутності Союзу та його ролі в міжнародних відносинах отримала новий імпульс. Значний вплив на вивчення політичного устрою у ЄС справило прийняття проекту Конституції для ЄС та його широке обговорення у державах-членах. Наразі, актуальність дослідження федеративних рис у політичній системі ЄС зумовлена, в першу чергу, набуттям чинності Лісабонським договором про внесення змін до Договору про ЄС та Договору про створення Європейських Співтовариств 1954 року. Серед новел, передбачених Договором, які мають неабияке значення для дискурсу щодо стану та майбутнього євроінтеграції в рамках Союзу, необхідно виокремити демократизацію об‟єднання, ряд змін в галузі інституційного балансу, нове розмежування компетенцій між Союзом та державами-членами, а також набуття Союзом міжнародної правосуб‟єктності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24027
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.03040101_Rabinovych_Maryna_L'vivna1.docx68.96 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.