Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24018
Title: Багатосторонні договори у цивільному праві України
Other Titles: Multilateral agreements in the civil law of Ukraine
Authors: Лебедь, Вікторія Олегівна
Citation: Лебедь В. О. Багатосторонні договори у цивільному праві України : дипломна робота / В. О. Лебедь; наук. керiвник: С. М. Клейменова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін. – Одеса, 2015. – 110 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 8.03040101 правознавство
багатосторонній договір
укладення багатостороннього договору
виконання договору
припинення договору
Abstract: Договір як правова категорія в юридичній науці, так само як й у позитивному праві, займає особливе й значне місце. Проблемам договірного регулювання суспільних відносин присвячена величезна кількість наукових і практичних досліджень. Однак і сьогодні є питання, що не знайшли дозволи ні в науці, ні в законодавстві. Питання, що встають, у першу чергу, у процесі правозастосування, вимагають теоретичного осмислення й докладного розгляду. Істотні зміни в економіці й політиці української держави привели не тільки до виникнення нових договірних інститутів, не відомих цивільному праву, але поставили завдання осмислення й переосмислення раніше існуючих договірних відносин, а в необхідних випадках удосконалювання їхнього правового регулювання. Важливе місце серед них займають багатосторонні договори, історичні корені яких ідуть до Древнього Рима. Але й протягом наступних століть не було такого законодавства, що не знало б багатосторонніх угод про спільну діяльність або договору товариства. Досить широко застосовувався договір про сумісну діяльність й у соціалістичному господарстві для будівництва й наступної експлуатації міжколгоспних, державно-колгоспних підприємств й установ, доріг, спортивних, водогосподарчих й інших споруджень, шкіл, лікарень, бібліотек і т.п.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24018
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.03040101_Lebed'_Viktoriya_Olehivna1.docx48.14 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.