Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23873
Title: Виявлення анамокс бактерій у стічних водах фармацевтичного виробництва
Other Titles: Обнаружение анамокс бактерий в сточных водах фармацевтических производств
Anammox bacteria determination in the pharmaceutical production wastewater
Authors: Чабан, Микола Миколайович
Гудзенко, Тетяна Василівна
Чабан, Николай Николаевич
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Chaban, Mykola M.
Gudzenko, Tetiana V.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: стічні води
анамокс бактерії
мул
сточные воды
анаммокс бактерии
ил
wastewater
anammox bacteria
sludge
Series/Report no.: ;№ 1(45).
Abstract: Анамокс бактерії виявляються в системах очищення стічних вод, а також в інших екологічних нішах, де є анаеробні умови. Мета. Виявлення бактерій, відповідальних за АНАМОКС процес у зразках активного мулу та визначення їх таксономічної приналежності. Методи. Визначення концентрації амонію, нітриту та нітрату в отриманому зразку проводили з використанням хімічної реакції йонів на реактив Несслера, реактив Грісса та фенол-сульфідокислоти [3]. Інтенсивність забарвлення визначали спектрофотометричним методом. Наявність АНАМОКС процесу визначали методом інкубації активного мулу з мінеральним живильним середовищем у анаеробних умовах. Наявність та родову приналежність анамокс бактерій визначали методом FISH з використанням специфічних мічених зондів: універсального Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275. Результати. В отриманій пробі визначена концентрація йонів амонію NH4 + 0,052 г/л і концентрація нітриту NO2- 0,024 г/л. Після інкубації активного мулу у живильному синтетичному середовищі, було встановлене зниження концентрації йонів амонію та нітриту у цьому середовищі. Проведення FISH реакції з використанням трьох мічених зондів: універсальний Tamra-Amx-0368, а також Fam-Amx-0820 і Fam-Kst-1275, та подальша мікроскопія отриманого зразка дозволила встановити наявність колоній анамокс бактерій. Висновки. Зниження концентрації йонів амонію на 0,0395 г/л і йонів нітриту на 0,0179 г/л в синтетичному живильному середовищі в анаеробних умовах з виділенням газу свідчить про присутність мікроорганізмів відповідальних за АНАМОКС процес. Результати гібридизації свідчать про наявність в пробі мулу представників родів Can. Brocadia і Can. Kuenenia, яких на об’єм в 50 мкл було 8–10 одиниць мікроколоній та до 3–4 одиниць мікроколоній, представників Kuenenia stuttgartiensis.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23873
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-55.pdf613.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.