Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23872
Title: Вилучення фенолу з води бактеріями bacillus subtilis onu551, адгезованими на носіях різної природи
Other Titles: Удаление фенола из воды бактериями bacillus subtilis onu551, адгезированными на носителях разной природы
Removal of phenol from water by bacillus subtilis onu551 bacteria, adhesized on the carriers of different nature
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Конуп, Ігор Петрович
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Горшкова, Олена Георгіївна
Беляєва, Тамара Олексіївна
Чабан, Микола Миколайович
Волювач, Ольга Вячеславовна
Voliuvach, Olha V.
Horshkova, Olena H.
Горшкова, Елена Георгиевна
Konup, Ihor P.
Конуп, Игорь Петрович
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Gudzenko, Tetiana V.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Bacillus subtilis
адгезія
фенол
окиснення
природні і синтетичні носії
adhesion
адгезия
фенол
окисление
природные и синтетические носители
phenol
aqueous solution
natural and synthetic carriers
Series/Report no.: ;№ 1(45).
Abstract: Мета. Дослідження ефективності вилучення фенолу з води адгезованими на носіях різної природи бактеріями Bacillus subtilis ONU551. Методи. Концентрацію фенолу у воді визначали екстракційно-фотометричним методом з використанням 4-аміноантипірину. Достовірність відмінностей між середніми значеннями залишкової концентрації фенолу у воді визначали за критерієм Стьюдента на рівні значущості не менше 95% (р ≤ 0,05). Опрацювання даних здійснювали з використанням програми “Microsoft Office Exсel 2003”. Результати. Експериментально встановлено здатність бактерій штаму B. subtilis ONU551, виділених із стічної води виробництва фармацевтичних препаратів, окиснювати фенол. Концентрація фенолу у воді за її обробки вільними клітинами штаму B. subtilis ONU551 у кількості 5,5×105 КУО/мл протягом 5 діб експозиції зменшувалася з 200,0 до 112,0±5,5 мг/л (на 44%), сягаючи максимуму на 15 добу – ступінь вилучення фенолу з води склав 99–100%. Адгезія бактерій B. subtilis ONU551 до поверхні природних (цеоліт, торф, активоване вугілля, пісок) та синтетичних (керамічні трубки, волокнисті насадки типу «ВІЯ») носіїв призводила до прискорення процесу вилучення фенолу з води в 1,4–2,5 рази, в порівнянні з обробкою води вільними клітинами бактерій. Залишкова концентрація фенолу у воді за її обробки бактеріями B. subtilis ONU551, адгезованими на піску і на волокнистій насадці типу «ВІЯ», зменшувалася на 6 добу з 200,0 мг/л до 9,0±0,25 мг/л і 6,0±0,54 мг/л відповідно (на 95–96%) та на 11 добу знаходилася на рівні гранично-допустимої концентрації (0,001 мг/л). Ступінь вилучення фенолу з води бактеріями B. subtilis ONU 551, адгезованими на стулках мідій, торфі та на цеоліті, наприкінці очищення (11 діб) коливався в межах від 87% до 99% та сягав 100% – при використанні активованого вугілля, керамічних трубок як носіїв. Висновок. Використання бактерій B. subtilis ONU551, адгезованих на природних і синтетичних носіях – мушлях мідій, торфі, піску та волокнистій насадці типу “ВІЯ“ забезпечує 100% вилучення фенолу з води.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23872
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36-47.pdf329.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.