Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23863
Title: Функція розслідування кримінальної справи як гарантія додержання конституційних прав громадян в Україні
Other Titles: Function of a criminal investigation as a guarantee of observance of constitutional civil rights in Ukraine
Authors: Ємельянов, Артем Геннадійович
Citation: Ємельянов А. Г. Функція розслідування кримінальної справи як гарантія додержання конституційних прав громадян в Україні : дипломна робота (+CD) / А. Г. Ємельянов; наук. керiвник: О. С. Козерацька; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. – Одеса, 2015. – 80 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 7.03040101 правознавство
гарантії дотримання прав і свобод громадян в Україні
розслідування кримінальних справ в системі функцій кримінального процесу
основні засади кримінального провадження при розслідуванні кримінальної справи
етапи та форми розслідуванні кримінальної справи
Abstract: Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Разом з тим права людини, незважаючи на їх безперечну найвищу цінність у правовій демократичній державі, не можуть бути завжди і в усіх випадках недоторканними, адже в сучасних умовах розвитку будь-якої держави практична діяльність осіб і органів, які ведуть боротьбу із злочинністю, неможлива без обмеження конституційних прав людини. Однак, ці конституційні права і свободи не можуть бути обмежені, крім прямо передбачених Конституцією України випадків. Сфера кримінального провадження є саме тією сферою державної діяльності, у якій обмеження прав людини є об'єктивно необхідним явищем для успішного досягнення сучасного правозахисного призначення кримінального провадження, охорони прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також для швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. З метою розкриття злочинів, для установлення винних осіб та їх покарання органи розслідування провадять у передбаченому чинним законодавством України порядку оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, яке неможливе без вторгнення у сферу прав і свобод осіб, які залучаються в кримінальне провадження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23863
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.03040101_Yemel'yanov_Artem_Hennadiyovych1.docx49.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.