Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23862
Title: Здатність lactobacillus plantarum ону 12 до виживання в умовах ґрунту
Other Titles: Survival of lactobacillus plantarum onu 12 in soil
Способность lactobacillus plantarum ону 12 к выживанию в условиях почвы
Authors: Ліманська, Наталія Вікторівна
Басюл, Олена Владленівна
Суворова, Т. В.
Степанюк, Ганна Вікторівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Limanska, Natalia V.
Basiul, Olena V.
Suvorova, T.
Stepaniuk, G.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Лиманская, Наталья Викторовна
Басюл, Елена Владленовна
Суворова, Т. В.
Степанюк, Анна Викторовна
Иваница, Владимир Алексеевич
Citation: Мікробіологія і біотехнологія
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: молочнокислі бактерії
ґрунт
ризосфера
збереження життєздатності
lactic acid bacteria
soil
rhizosphere
survival
молочнокислые бактерии
почва
ризосфера
сохранение жизнеспособности
Series/Report no.: ;№ 1(45).
Abstract: Мета роботи: встановити тривалість збереження життєздатності бактерій Lactobacillu splantarum ОНУ 12 в умовах ґрунту. Матеріали і методи. Культуру бактерій L. plantarum ОНУ 12 КУО/мл вносили у чорноземний і торф’яний ґрунти у двох варіантах – без рослин та з тест-рослинами Kalanchoe daigremontiana Mill до досягнення концентрації 108 КУО/г. Через кожні чотири дні здійснювали контроль чисельності лактобацил шляхом висіву мікробіоти ґрунту на агаризоване середовище MRS та вивчення фенотипових ознак і подальшої ідентифікації методом полімеразної ланцюгової реакції. Результати. Лактобацили найдовше зберігали життєдіяльність у ризосфері рослин, які культивували у чорноземному ґрунті: на 44-й день експерименту їх чисельність становила (2,8±0,4)х102 КУО/г, у ґрунті без рослин зберігалися щонайменше 36 діб. У торф’яному ґрунті лактобацили виживали у найменший термін і не виявлялися після 32-ї доби, а у ризосфері рослин у торф’яному ґрунті – щонайменше 36 діб. Висновок. В залежності від ґрунту та присутності рослин лактобацили здатні зберігати життєздатність до 44 діб.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23862
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-23.pdf293.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.