Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23794
Title: Рецензія на монографію Неклесової Валерії Юріївни «Онімний ландшафт як репрезентація онімного простору»
Authors: Кравченко, Ніна Олександрівна
Кравченко, Нина Александровна
Kravchenko, Nina O.
Citation: Записки з ономастики = Opera in onomastica
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рецензія
ономастичні студії
природа угруповувань власних назв
Series/Report no.: ;Вип. 21.
Abstract: Сучасні ономастичні студії мають багато напрямків, це і термі- нологічний аспект, і соціологічний, і когнітивний, й історичний, й етимологічний. Всі вони так чи інакше торкаються питання про природу угруповувань власних назв. Існує декілька термінів на по- значення сукупностей онімних одиниць: онімний простір, онім- не поле, онімний розряд тощо. Нові завдання, які постають перед ономастичною думкою сьогодення, вимагають нових підходів та методів. Саме такі засоби пропонує та реалізує когнітивна ономас- тика. У монографії Неклесової В. Ю. «Онімний ландшафт як репре- зентація онімного простору» пропонується нове поняття — онімний ландшафт, який відображає власні назви в реальному інформацій- ному просторі (фізичному та віртуальному), що оточує нас щодня. Онімний ландшафт є матеріальним втіленням безкрайого онімного простору, що містить усі власні назви певної мовної, культурної та со- ціальної сфери.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23794
Appears in Collections:Записки з ономастики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
215-217.pdf136.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.