Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23605
Title: Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances
Authors: Kriuchkova, Nataliia M.
Крючкова, Наталія Михайлівна
Крючкова, Наталья Михайловна
Citation: Економіка і управління
Issue Date: 2015
Keywords: public finance
public revenues
public expenditures
public debt
публічні фінанси
державні доходи
державні видатки
державний борг
дефіцит державного бюджету
public finance
public revenues
public expenditures
public debt
Series/Report no.: ;№ 2(66).
Abstract: The last part of the book deals with theories explaining the behavior of governments on public finances. Priority to reduce deficits and debt primarily by lower government spending is assumed to be more effective than tax increases that would be detrimental to the business and the competitiveness of the economy. Moreover, debt is often criticized as a burden that present generations impose on future generations. Many proposals to reform the institutional framework, such as those that impose the rule of balance of public finances clans the Constitution, the creation of independent fiscal committees, etc. are presented as rational and effective. Author revisits a set of eight theories of the political economy of deficit and debt, the aim of clans highlight their reversibility. In other words, he wondered whether these theories under the influence of some key factors (such as patronage of politicians, party fragmentation in government) can explain the increase of spending and deficits, may at Conversely, be mobilized in order to predict the outcome of austerity measures. Of the eight, only a theory is said to be self-reversible, and four are under certain conditions.
У статті проаналізовано сукупність теорій, що пояснюють поведінку урядів у сфері державних фінансів. Пріоритет для зменшення дефіциту і боргу, перш за все, більш низьких державних витрат вважається більш ефективним, ніж підвищення податків, що негативно впливає на бізнес та конкурентоспроможність економіки. Дослідження проведено у три основні етапи: виявлено регулярність скорочення частки запозичених ресурсів, розглянуто основі теоретичні концепції дефіциту і боргу, визначено статус кожної з них з урахуванням здатності передбачення оборотності явищ. Представлено вісім теорій політичної економії державного дефіциту і державного боргу, визначено їх оборотність, зокрема: необоротні теорії — взаємних послуг (Log-rolling) (клієнтелізм як політичних партій, так і електорату), стратегічного використання (уразливість стратегії владних кіл), теорія виборчого циклу (традиційна версія) (недалекоглядність виборців та політичний опортунізм); умовно-оборотні — негативного спадкоємства (бідність медіанного зріз виробної маси), теорія виборчого циклу (раціональна версія) (опортунізм політиків), теорія ангажованого циклу, теорія «війни на виснаження» (конфлікт політичних груп щодо бюджетних надходжень й розподілу податкового навантаження); самооборотна — «трагедія громади» (егоїзм осіб, що приймають рішення у розподілі суспільних ресурсів). Дослідження цих теорії дозволяє виявити, під впливом яких чинників (наприклад, патронажем політиків, партії фрагментації в уряді) можна пояснити збільшення витрат і дефіциту з одного боку, з другого, — передбачити результат жорсткої економії. У ході дослідження ефективності імплементацій даних теоретичних підходів до пояснення кризисних ситуацій у сфері державних фінансів (бюджетний дефіцит, державний борг) визначено, що незалежно від того, чи є вони оборотними, умовно-оборотними чи самооборотними, більшість із них формують узгоджений набір причинних механізмів, задіяних на трьох різних рівнях: мотивації, взаємодії і механізму реалізації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23605
Other Identifiers: УДК 336 1
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114-121.pdf126.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.