Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23589
Title: Навчально-методичні рекомендації з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" Спеціальність: 053 - Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Родина, Наталья Владимировна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Родіна Н.В. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.– 34 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методологія
організація наукових досліджень
теоретичні знання
практичні знання
критичний аналіз
візуалізація результатів дослідження
питання для підсумкового контролю
самостійна робота
теми семінарських занять
Abstract: Навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є одним із курсів циклу фундаментальної підготовки магістрів психологів. Головною метою курсу є цілісне викладання проблем методології та формування системи теоретичних та практичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень. Світовий досвід показує, що успіх наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних статистичних програмних пакетів саме тому навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є актуальним, має велике практичне значення, спрямований на систематизацію вже отриманих знань та знайомство студентів з методологічними, методичними та понятійними засадами наукових досліджень. Мета підготувати магістрів до майбутньої наукової та практичної діяльності та взаємодії з досліджуваним контингентом. Завдання: сприяння формуванню компетенцій створювати стратегію психологічної наукової діяльності. - здатність розробляти системний підхід до наукового психологічного дослідження. - усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності у професійному становленні. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей: а) загальних (ЗК): КСО.4 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей; КСО.8 - знання сучасної системи організації та управління наукових установ та ВНЗ; КСО.10 – здатність до самостійної науково-дослідної діяльності, кваліфіковане узагальнення наукових і експериментальних даних, самостійна підготовка публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, патентування отриманих досягнень.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23589
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodology_2018.pdf284.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.