Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23587
Title: Навчально-методичні рекомендації до курсу " Клінічна психологія " спеціальність: 053 - Психологія
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Родина, Наталья Владимировна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Родіна Н.В. Навчально-методичні рекомендації до курсу " Клінічна психологія " Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.– 55 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 053 психологія
клінічна психологія
психофізіологія
діагностичні дослідження
практичні завдання
рекомендована література
Abstract: Навчально-методичні рекомендації складені для студентів, що навчаються за фахом 053 Психологія. Основною метою є формування у студентів теоретичних та практичних основ клінічної психології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв’язку теоретичних та практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медичної психології, нейропсихології, патопсихології, психіатрії, вікової психології, педагогіки, психофізіології. Клінічна психологія – галузь, яка суміжна водночас клінічній медицині та психології. Це відбивається як в самій назві, так і в змісті даної дисципліни. Актуальність вивчення клінічної психології обумовлена рішенням завдань сучасної психологічної практики, яка вимагає підтримки або відновлення психічного здоров'я людини, яке найбезпосереднішим чином впливає на загальне самопочуття і відповідно на оптимальне психологічне і соціальне функціонування людини. У вітчизняній і зарубіжній клінічній психології (Карвасарский Б. Д., Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К., Менделевич В.Д., Сидоров П.И., Парняков А.В., Тодд Дж., Богарт А.К., та ін.) і суміжних їй наукових дослідженнях і практиці накопичено багатий клінічний матеріал, який дозволяє вивчати закономірності виникнення і перебігу порушень психічного здоров'я і окремо взятих психічних функцій. Особливе місце серед досліджень посідає вивчення методів психологічної допомоги при вирішенні задач реабілітації і корекції психічних і психосоматичних розладів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23587
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clinical_psychologist2017.pdf566.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.