Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23487
Title: Студентська етнографічна практика в контексті вивчення традиційної культури українців Одещини
Other Titles: Student ethnographic practice in context of study of traditional culture of Ukrainians of Odesa Region
Authors: Кушнір, В'ячеслав Григорович
Петрова, Наталя Олександрівна
Kushnir, Viacheslav H.
Petrova, Natalia O.
Кушнир, Вячеслав Григорьевич
Петрова, Наталья Александровна
Citation: Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : зб. наук. робіт, присвяч. 25-річчю каф. археології та етнології України Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії; відп. ред. О. В. Сминтина; редкол.: В. Г. Кушнір [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 470 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: етнографічна практика
традиційна культура
українці
Одещина
ethnographic practice
traditional culture
Ukrainians
Odesa region
Abstract: Розглядається досвід організації етнографічної практики студентів історичного факультету на теренах Одещини, участі студентів у вивченні традиційної культури українців в різноманітних формах: в процесі роботи з респондентами, з експозиціями краєзнавчих музеїв, виготовленні обрядових атрибутів, реконструкції обрядів, популяризації традиційних народних свят, в організації і проведенні шкільних народознавчих конкурсів, етнічних фестивалів.
The article is sanctified to the analysis and consideration of experience of organization of ethnographic practice of students of historical faculty on the walks of life of Одещини, to participating of students in the study of traditional culture of Ukrainians in various forms: in the process of work with respondents, with the displays of regional museums, making of ceremonial attributes, reconstruction of ceremonies, popularization of traditional folk holidays, in organization and realization of school competitions of ethnology, ethnic festivals.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23487
Other Identifiers: УДК 378.013-057.875:39(=161.2)(477.74)
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
460-470.pdf425.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.