Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23446
Title: Інвестування
Authors: Скороход, Ірина Петрівна
Скороход, Ирина Петровна
Skorokhod, Iryna P.
Citation: Скороход, І. П. Інвестування : метод. посіб. з навч. дисципліни для студ. напряму "Економічна теорія" / І. П. Скороход; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 65 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інвестиційна діяльність
інвестиційний клімат
бізнес-план
інвестиційний проект
іноземні інвестиції
ризик інвестиційного проекту
Abstract: Ціль: полягає у формуванні в студентів теоретичних знань і практичних навичок інвестування грошових коштів у матеріальні активи. Завдання: навчити студентів правилам прийняття інвестиційних рішень у сфері інвестування в реальний сектор. Основні задачі, що розв’язуються при вивченні дисципліни: • ознайомлення студентів з основними теоретичними аспектами інвестування; • відпрацьовування навичок, рішення конкретних практичних задач; • розвиток навичок творчого підходу до проблем оцінки та вибору інвестицій. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: • сутність концепцій, мету і функції інвестування; • порядок розрахунку й оцінки грошових потоків; • критерії та методи економічної оцінки ефективності інвестицій в умовах визначеності та невизначеності; • область застосування методів оцінки інвестицій. Студенти повинні вміти: • оцінювати ефективність альтернативних інвестиційних проектів; • формувати й оцінювати портфель реальних інвестицій компаній; • формувати й оцінювати портфель фінансових інвестицій компанії; • оптимізувати структуру портфеля фінансових інвестицій компанії; • оцінювати економічну ефективність інвестиційних рішень в умовах невизначеності та підвищених ризиків. Дисципліна “Інвестування” тісно пов’язана, з такими економічними дисциплінами, як “Статистика”, “Економіка підприємства”, “Аналіз господарської діяльності”, “Фінанси підприємства” та ін.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23446
Other Identifiers: УДК 330.322(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skorohod.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.