Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23440
Title: Програма курсу та методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Конституційне (державне) право зарубіжних країн"
Authors: Садовська, Ольга Миколаївна
Пілюк, Суліко Валеріївна
Садовская, Ольга Николаевна
Sadovska, Olha M.
Пилюк, Сулико Валерьевна
Piliuk, Suliko V.
Citation: Садовська, О. М. Програма курсу та методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Конституційне (державне) право зарубіжних країн" [Электронный ресурс] : для студ. заочного відділення ЕПФ. спеціальность "Правознавство". Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр". / О. М. Садовська, С. В. Пілюк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. конституційного права та правосуддя. – Одеса, 2014. – 56 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: конституційне право
зарубіжні країни
тематичний план
конституційно-правове регулювання
конституційний контроль
політичні інститути
Abstract: Навчально-методичний посібник являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів до курсу "Конституційне (державне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для вивчення майбутніми юристами. Зміст та структурна посібника побудована з впровадженням в навчальному процесі кредитно-модульно-рейтингової системи. Посібник побудований на основі модулів - навчальних блоків, кожний з яких містить у собі навчальну та методичну частини. Основу навчальної частини складає план лекцій, методичної частини комплекс завдань для індивідуальної самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та проміжного (модульного) і підсумкового контролю, їх виконанню допоможуть додаткова література та джерельний матеріал.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23440
Other Identifiers: УДК 342(0)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sadovska_piluk.pdf325.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.