Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23434
Title: Економіка соціальних служб
Authors: Нікола, Світлана Олегівна
Ніколаєв, Юрій Олегович
Никола, Светлана Олеговна
Nikola, Svitlana O.
Citation: Нікола, С. О. Економіка соціальних служб : методичний посібник / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 137 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: соціальна служба
економіка
економічна діяльність
організація
бізнес-план
Abstract: Економічне мислення є сучасником людського суспільства. Ще у творах древніх філософів (Арістотеля, Ксенофонта, Платона та ін.) представлені варіанти економічного буття. Термін «економія» від грецького «ойкос» (будинок, господарство ) і «номос» (правило, закон) розглядався спочатку як наука про домашнє господарство. У сучасних умовах економіка це як би синонім категорії «ринкове господарство». Економічна функція соціальних служб це діяльність суб'єктів системи соціального захисту населення, спрямована на створення ресурсної бази, комплексу умов, що забезпечують засоби існування і розвитку особистості, сім'ї, спільності і суспільства в цілому. Вона складається з таких елементів, як формування та раціональний розподіл економічних ресурсів; контроль за їх ефективним використанням та ін. У реалізації економічної функції щодо розв’язання проблем гідного існування людини беруть участь три суб'єкти: держава, суспільство і сама людина. У залежності від конкретної ситуації, кожний з них бере на себе більше чи менше навантаження. Практика свідчить, що на сучасному етапі формування ринкових відносин у суспільстві першорядна роль у реалізації економічної функції соціальних служб належить державі. Економіка соціальних служб це економічна діяльність всієї структури соціального захисту населення з виробництва нематеріальних послуг. Сфера виробництва нематеріальних послуг має специфічні особливості, які полягають у тому, що продукт (предмети споживання) цієї сфери виступає не у вигляді товару, а у вигляді певної діяльності (послуги), тобто праця надає послуги не в якості речі, а в якості діяльності. Тут не відбувається характерний для матеріально-речового виробництва перехід з форми діяльності в форму продукту, і процес виробництва послуг майже завжди збігається з процесом їх споживання.
Other Identifiers: УДК 338.46:364.013(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ-soc.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.